آکام مستر بچ با دریافت پروانه بهره برداری جهت تولید انواع مستربچ های بهداشتی مورد استفاده در صنایع بسته بندی مواد غذایی نسبت به تولید و عرضه گسترده مستربچ های مذکور اقدام نمود که تا کنون نیز با دریافت حداقل 30 پروانه بهداشت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای انواع مستربچ با کلیه پایه های پلیمری به کار خود به صورت کاملا تخصصی ادامه میدهد. 

این کارخانه قادر است انواع مستربچ های رنگی و سفید مورد نظر مشتریان را بدون هر گونه محدودیت در پایه مواد مصرفی و رنگ درخواستی، جهت مصرف در صنایع مرتبط با موادغذایی، آشامیدنی و بهداشتی تامین نماید.