مستربچ های صنعت خودرو سازی

آکام مستر بچ با تکیه بر علم شیمی پلیمرها و نوع عملکرد، برای رنج وسیعی از پلیمرها، مستربچ های صنعتی را طراحی و فرموله کرده است. که جهت استفاده در پایه مواد پلی پروپیلن، پلی آمید، پلی کربنات و ... قابل استفاده می باشد