مستر بچ برپایه پلی کربنات

آکام مستر بچ با تکیه بر علم شیمی پلیمرها و نوع عملکرد، برای رنج وسیعی از پلیمرها، مستربچ های صنعتی را طراحی و فرموله کرده است. جهت تولید انواع ورق های شفاف، چراغ های اتومبیل ، حباب و ...