مستربچ های بسیار مقاوم شفاف و پوشش دار که جهت ورق های اکستروژنی ، بطری های روغن ، نوشابه، آب و ... قابل استفاده می باشد

نمونه کارهای مشابه